తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని అవిష్కరించిన ప్రో.కోదండరామ్

Breaking News

తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని అవిష్కరించిన ప్రో.కోదండరామ్

Telangana Thalli Statue in Luxettipetమంచిర్యాల రెవిన్యూ డివిజన్ పరిది లోని లక్షెటిపేట మండలం కేంద్రం లో 21-12-2010 మంగళ వారం రోజున తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని తెలంగాణ JAC కన్వినర్ ప్రో.కోదండరామ్ ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమం లో స్తానిక MLA అరవిందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Luxettipet Students

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *